EXODIA THE FORBIDDEN ONE

EXODIA THE FORBIDDEN ONE
قیمت: 4000 تومان

EXODIA THE FORBIDDEN ONE

اگزودیا
افسانه یوگی
کارت های بازی یوگی اوه
این هیولا به همراه کارت های دست راست پای راست دست چپ و پای چپ به شما داده میشود

اگزودیا
افسانه یوگی
کارت های بازی یوگی اوه
این هیولا به همراه کارت های دست راست پای راست دست چپ و پای چپ به شما داده میشود-----
/یوگی او yugioh