سه در یک - لجندری یوگی اوه هم فارسی و هم انگلیسی- گجت - اگزودیا -بتل سیتی

سه در یک - لجندری  یوگی اوه هم فارسی و هم انگلیسی- گجت - اگزودیا -بتل سیتی
قیمت: 75000 تومان

سه در یک - لجندری یوگی اوه هم فارسی و هم انگلیسی- گجت - اگزودیا -بتل سیتی

لجندری فارسی یوگی - دک گجت - دک اگزودیا - دک بتل سیتی 

برای اونایی که دوست دارن به زبان فارسی بازی کنن

  • دک مخصوص تورنومنت 


 

 -----
/یوگی او yugioh