سرباز اضافه بازی بتل زون

سرباز اضافه بازی بتل زون
قیمت: 1000 تومان

سرباز سبزرگن بازی بتل زون

سربازان سبزرنگ کوچیک

برای بازی بتل زون 

داخل پک فقط 4 عدد 

 -----
/یوگی او yugioh