ربات جنگجو

ربات جنگجو
قیمت: 140000 تومان

ربات جنگجو

ربات جنگجو

ربات جنگجو با این پکیج خودتون ربات درست کنید و خودتون با دوستانتون به رقابت بپردازید و با تلفیق ربات ها ربات بزرگتر و قویتر درست کنید جهت سفارش به سایت www.yugioh.ir مراجعه کنید

 -----
/یوگی او yugioh